Π3.1

Τίτλος Παραδοτέου: Π3.1 – Έκθεση με τη ανάπτυξη διατροφικών προϊόντων σε εργαστηριακή κλίμακα.
Είδος Παραδοτέου: Έκθεση
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): Φ-CHOICE Ι.Κ.Ε.

Scroll to top