Π 1.3

Τίτλος Παραδοτέου: Π1.3 – Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την ενδεδειγμένη καλλιεργητική πρακτική, τη συγκομιδή και τη διαχείριση της καλλιέργειας
Είδος Παραδοτέου: Έκθεση
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): TAYGETOS HERBS Ι.Κ.Ε.

Scroll to top