Π1.2

Τίτλος Παραδοτέου: Π1.2 – Χαρτογράφηση της χλωρίδας του Ταϋγέτου και συλλογή των αντίστοιχων επιλεγμένων φυτικών ειδών
Είδος Παραδοτέου: Έκθεση
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): TAYGETOS HERBS Ι.Κ.Ε.

Scroll to top