Ε.Ε.5

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ5 – Τυποποίηση των τελικών προϊόντων και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου
Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): Φ-CHOICE Ι.Κ.Ε.

Scroll to top