Ε.Ε.3

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ3 – Ανάπτυξη και έλεγχος διατροφικών προϊόντων
Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): Φ-CHOICE Ι.Κ.Ε.

Scroll to top